Služby

Naše firma nabízí

 • DEMOLICE – demoliční práce, demolice budov  a středních objektů, demolice dřevěných konstrukcí, střech, demolice staveb
 • Hydraulické sbíjecí kladivo HM386Q
 • Výkopy základů včetně kompletní přípravy podloží základové desky a betonáže
 • Hloubení rýh pro inženýrské sítě, plynové a elektrické přípojky
 • Hutnění zásypů výkopu, podloží
 • Výkopy odvodnění, drenáží
 • rekultivace území po těžbě nebo skládkách
 • zemní práce ve stísněných podmínkách
 • čištění říčních koryt
 • úpravy terénů a skrývky
 • převážení palet
 • skrývka ornice a jiné
 • Rozbíjení betonů a živic
 • Bourací a demoliční práce
 • Výkopy pro bazény a jezírka
 • Studny, septiky a jímky
 • Rovnání a svahování terénů
 • Odstraňování škod po povodních

Provádíme celou řadu zemních prací v jakémkoli rozsahu. Především se jedná o hrubé terénní práce, velkoobjemové přesuny zeminy, skrývkové práce a jiné.