Ceník

Cena je dle dohody a povahy práce stroje. Přejezd na pracoviště a z pracoviště se hradí taktéž v časové sazbě. Při větších objemech se ceny prací stanovují individuálně dohodou podle typu a náročnosti zakázky.